0 بندر لافت - شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم

تلفن تماس 07635244916

ایمیل info@paldemco.com

ساعت کاری 8 تا 16

موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی

اسکله باری- مسافربری لاف در شمال جزیره قشم و در موقعیتطول جغرافیایی ۵۵ درجهو ۵۴ دقیقه و ۱ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۷ دقیقه قرار گرفته است. فاصله دریایی لاف تا اسکله پهل کمترین فاصله جزیره قشم با ساحل اصلی در حدود ۵/۲ کیلومتر می­باشد.

تاسیسات زیر بنایی

اسکله لاف دارای برق سراسری می­باشد ولیکن آب مورد نیاز توسط تانکر اورده می­شود

 

 

مشخصات سازه ای
اسکله لاف بدون موج شکن می­باشد

اسکله

نوع اسکله سنگی-خاکی با ۳ پست رمپ در حالت مد ۳ فروند و در حالت جزر ۱ فروند لندینگ کرافت می­تواند پهلوگیری نماید( اسکله قدیم).

۴ فروند شناور لندینگ کرافت را دارد (اسکله جدید)

اسکله مسافری

اسکله مسافری لافت در حقیقت از پله­های بتنی و در تمام شرایط جزر و مد از آن استفاده می­شود

 

سازه های خشکی

ساختمانها

ساختمانهای موجود عبارتند از: ساختمان سرپرستی اسکله، گمرک، ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی، سردرب ورودی، ساختمان پلیس راه، گاردو انتظامات، رستوران، تعونی لندینگ کرافت داران، شرکت کالا بر قشم، سرویس بهداشتی، نمازخانه و جایگاه سوخت رسانی به شناور و خوردرو.